Top
KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Anasayfa KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini, gelecek teknoloji dünyasının yenilikleri ile karşılamak hedefimizdir.   

Bu hedefe ulaşmak için;

  • Gerçekleşen bütün faaliyetlerinde uluslararası ve ulusal yasal mevzuatlar ve şartlara bağlı kalarak hizmet vermek,
  • Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde ve zamanında karşılamak, belirli aralıklarla müşterinin beklentisini ve algısını ölçmek ve kaynaklarımız doğrultusunda sürekli kalite iyileştirme anlayışı ile hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak,
  • Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini eğitimlerle geliştirmek, teknik ve davranışsal yetkinliklerini arttırmak, çalışanlarımızın yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarının cesaretlendirilmesi yönünde faaliyetler göstermek,
  • Teknolojik gelişmelerin düzenli takibi yapılarak, kalitenin; hizmet sunumunun gerçekleştirilmesinin her aşamasında güncelliğini ve devamlılığını sağlamak,
  • İlgili tüm tarafların; tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımızın katkıları ile, karşılıklı ve sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmak,
  • Risk tabanlı kalite yönetimini, faaliyetlerinin her aşamasında uygulamak ve belirlenen risklerin önlemlerini alarak müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve kuruluşumuz için karşılaşılabilecek olumsuz durumları ortadan kaldırmak,
  • Kalite yönetim sistemi hedeflerini; müşteri şartlarına da göz önünde bulundurarak belirmek ve verimliliğin arttırılması için düzenli gözden geçirerek süreç performans kriterlerini bu hedeflere giden yol olarak değerlendirmek,

Kalite Politikamızdır.