Top
ENDÜSTRİLER

ENDÜSTRİLER

Anasayfa
Enerji Sektörü

Kullandığımız enerjinin büyük bir kısmı fosil yakıtlardan elde edilmektedir.

Ülkemizde, şimdilik yeteri kadar fosil yakıt çıkarılamasa da ithal edilen akaryakıt ve gaz sayesinde çevrim santralleri elektrik üretmektedir.

Bunun yanında kömür ile çalışan Termik Santraller ve akarsularımızın üzerine kurulan hidroelektrik santralleri elektrik üretmektedir. Son zamanlarda ivme kazanan jeotermal enerji, bunun yanında da güneş ve rüzgar diğer alternatif enerji kaynaklarımız olmuştur.

Ayrıca enerji pahalı bir kaynak olduğu için izlenmesi ve verimli kullanılması kaçınılmaz olmuştur. Kaynak hangi şekilde olursa olsun, Firmamız , belirttiğimiz çevrim santrallerinde kullanılan hemen hemen tüm ölçme enstrümanlarını tedarik edebilir ve devreye alabilir.

Bunun yanında sizin için seçeceğimiz en ideal enstrümanlarla, endüstride harcanan su, atık su, hava, gaz, buhar gibi parametreleri sarfiyatlarını ölçebilirsiniz

Petro - Kimya Sektörü

Kimya ve Petrokimya sektörü, ürettikleri kritik ürünlerle önde gelen firmaların oluşturduğu bir sektördür.

İmalat sürecinde hassasiyet, kalite ve süreklilik ön planda olmalıdır. Poweras Endüstriyel Otomasyon Sistemleri , hızlı teslim süresi, devreye alma kabiliyeti ve çözüm odaklı ilişkileriyle Kimya ve Petrokimya sektöründen birçok müşteri edinmiştir.

Coriolis Kütle Debimetrelerimiz, Yüksek Hassasiyetli Basınç ve Fark Basınç Transmitterlerimiz, Akış Bilgisayarlarımız ve kullanıcıya özel yazılımlarımızla Kimya ve Petrokimya sektörünün hizmetindeyiz.

Oil & Gas Sektörü

Dünya enerji tüketiminin büyük bir kısmı gaz ve petrolden karşılanmaktadır.

Gaz ve Petrolün kullanılabilir hale getiren rafinerilerin kullandığı enstrümanlar, ağır şartlara dayanabilme, yüksek hassasiyet ve çevresel faktörlerden etkilenmeden ölçüm yapabilmelilerdir.

Maden & Demir - Çelik Sektörü

Ülkemizin önde gelen maden kaynaklarından olan Demir - Çelik ve diğer metallerin işlenmesi ve kullanıma sunulması noktasında faaliyet gösteren endüstrinin genellikle seçtiği enstrümanlar ağır şartlara dayanıklı olmalıdır. 

Mevcut tesislerdeki enstrüman değişiminde veya yeni yapılacak tesislerin yapımında kullanılacak enstrümanlar konusunda Firmamız  ürün seçimi ve tedariği konusunda daima yanınızdadır

Tekstil Sektörü

Ülkemiz için en önemli sektörlerden birisi olan Tesktil, her geçen gün büyümeye devam etmektedir.

Rekabet ve enerji verimliliği sektörün olmazsa olmazlarındandır.

Bu bağlamda yıkama ve boyama makinalarında sıvı tuz ve su girişlerinin doğru miktarda olması, üretim sürecinde kullanılan buhar ve basınçlı havanın izlenmesi, kontrol altında tutulması çok önemlidir.

Gıda Sektörü

Sürekli kalite ve performansın ön planda olduğu sektörlerden biride Gıda ve İçecek sektörüdür.

Kullanılacak ürünlerin hijyen olması, çevresel faktörlerden etkilenmemesi önemlidir.

Gıdasal dolum makinalarında, fabrika otomasyonunda firmamızın sizlere önerdiği ürünlerini rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kağıt Sektörü

Kağıt sektöründe kullanılan enstrümanların, sektöre has isteklere karşılık vermesi gerekmektedir.

Manyetik debimetrelerin kağıt endüstrisi için tasarlanmış debimetreleri vardır. 

Böylece akışkanın içerisinden parçacıklar geçse dahi ölçme kararlılığı etkilenmez. 

Yine kağıt endüstrisinde bazı boru hatları kum püskürtülerek temizlenir.

Ancak bu durum basınç ölçme enstrümanlarına zarar verir. Firmamızın sizler için önereceği ürünler sayesinde bu tür zararlar yok olacak seviyeye gelmektedir.