Top
Enerji Sektörü

Enerji Sektörü

Anasayfa Enerji Sektörü

Kullandığımız enerjinin büyük bir kısmı fosil yakıtlardan elde edilmektedir.

Ülkemizde, şimdilik yeteri kadar fosil yakıt çıkarılamasa da ithal edilen akaryakıt ve gaz sayesinde çevrim santralleri elektrik üretmektedir.

Bunun yanında kömür ile çalışan Termik Santraller ve akarsularımızın üzerine kurulan hidroelektrik santralleri elektrik üretmektedir. Son zamanlarda ivme kazanan jeotermal enerji, bunun yanında da güneş ve rüzgar diğer alternatif enerji kaynaklarımız olmuştur.

Ayrıca enerji pahalı bir kaynak olduğu için izlenmesi ve verimli kullanılması kaçınılmaz olmuştur. Kaynak hangi şekilde olursa olsun, Firmamız , belirttiğimiz çevrim santrallerinde kullanılan hemen hemen tüm ölçme enstrümanlarını tedarik edebilir ve devreye alabilir.

Bunun yanında sizin için seçeceğimiz en ideal enstrümanlarla, endüstride harcanan su, atık su, hava, gaz, buhar gibi parametreleri sarfiyatlarını ölçebilirsiniz